مقدمه  : 
معمولا برقگیر ها بدلیل صاعقه  خراب میشوند. همچنین اضافه ولتاژهای ضربه ای موجود در شبکه ناشی از سوئیچینگ و همچنین لرزش و شوک ضربه ای باعث خرابی برقگیر ها خواهد شد.
در بررسی پدیده تخریب برقگیر عواملی همچون کاهش مقاومت عایقی برقگیر ، زیاد شدن جریان نشتی و عدم عملکرد مناسب در هنگام حادثه در تشخیص خرابی برقگیر کمک میکنند. 


معمولا طبق توصیه کمپانی های سازنده برقگیر هر 15 سال یکبار حتی در صورت عدم خرابی میبایست تعویض گردد .
همچنین روشهای عیب یابی برقگیر و تست شرایط آن بصورت ذیل می باشد:
-    Fault Indicator  ( بصورت آفلاین امکان پذیر می باشد)
-    Discounter ( بصورت آفلاین امکان پذیر می باشد)
-    Surge Counter ( بصورت آفلاین امکان پذیر می باشد)
-    اندازه گیری دما ( بصورت آفلاین امکان پذیر می باشد)
-    اندازه گیری مقاومت عایقی ( بصورت آفلاین امکان پذیر می باشد)
-    اندازه گیری جریان نشتی مقاومتی ( بصورت آفلاین امکان پذیر می باشد)
-    اندازه گیری  جریان نشتی شامل هارمونیک اصلی و هارمونیک سوم ( بصورت Live توسط دستگاه تست برقگیر امکان پذیر می باشد)

قابلیت های دستگاه تست برقگیر مدل ALCL-40L

امروزه جهت تست و بازدید از  تجهیزات نصب شده در سیستم انتقال  و توزیع نیروی برق امکان قطع برق وجود ندارد لذا تنها روش تست و عیب یابی برقگیر های فشار ضعیف ، متوسط و قوی بصورت آنلاین در شبکه اندازه گیری جریان نشتی بروش کلمپی می باشد. 
مشکل عمده در اندازه گیری جریان نشتی برقگیر (که معمولا در کنار ترانسفروماتور شبکه می باشد) وجود میدان های قوی مغناطیسی و الکتریکی در پست  توزیع می باشد .  نکته بسیار مهم در طراحی برقگیر مدل ALCL-40L که آنرا از سایر  رقبا متمایز می سازد  قابلیت اندازه گیری جریان نشتی  بسیار دقیق در مکانهایی با میدان مغناطییسی و الکتریکی قوی که معمولا در پست ها وجود دارد می باشد.


جهت  تایید ادعای فوق  به مقایسه مدل ALCL-40L کمپانی MULTI ژاپن با مدل SCAR-10 کمپانی ISA ایتالیا می پردازیم:
قبلا شرکت توزیع برق توکیو TPC از دستگاه تست برقگیر مدل SCAR-10 کمپانی ISA ایتالیا استفاده می نمود ولی هنگامیکه آنرا در پست های توزیع و فوق توزیع استفاده می نمودند بدلیل وجود میدان مظناطیسی قوی و اثر آن در دستگاه تست برقگیر باعث عدم قرائت صحیح جریان نشتی میشد ولی با جایگزینی آن با مدل ALCL-40L این مشکل مرتفع گردید.
علت فنی عدم اندازه گیری صحیح در دستگاه تست برقگیر مدل SCAR-10 به شرح ذیل است:
 


همانطور که در کلمپ مدل SCAR-10 در عکس فوق مشاهده میکنید از کلمپ نوع فلت استفاده شده است که براحتی سطح آن بمرور زمان کثیف میشود و میدان ایجاد شده در کلمپ بدلیل لایه کثیفی ایجاد شده در محل کنتاکت باعث خطا خواهد شد. ولی همانطظور در در عکس فوق مشاهده مینمایید در ساخت کلمپ برقگیر مدل ALCL-40L از هسته با ورق جداگانه استفاده شده است و اتصال کلمپ را بدون خطا ایجاد نموده و همچنین بکار گیری دو عایق مغناطیسی باعث ثبات در اندازه گیری جریان نشتی خواهد شد.